Theo thông báo, cổ phiếu TKC bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch vào ngày 25/9/2023 theo Quyết định số 938/QĐ-SGDHN với lý do chậm công bố báo cáo tài chính quý 2/2023, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2023.

Trước đó, cổ phiếu TKC đang trong diện cảnh báo do TKC đã vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm và chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ngoài ra, cổ phiếu TKC còn đang trong diện kiểm soát theo quyết định số 452/QĐ-SGDHN ngày 18/5/2023 do vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất và diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 451/QĐ-SGDHN ngày 18/5/2023 do vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

Chậm công bố thông tin, cổ phiếu TKC sắp bị đình chỉ giao dịch
Chậm công bố thông tin, cổ phiếu TKC sắp bị đình chỉ giao dịch

Tại thời điểm quý 4 năm 2022, TKC đã ghi nhận lỗ ròng đến 638.9 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ quý 4 năm 2021 là 636.7 tỷ đồng, tương đương giảm đến 288 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu ghi nhận con số âm 1.2 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ khiến cho con số lỗ tăng rất cao trong 3 tháng cuối năm trước.

Bên cạnh đó, ngoài việc kinh doanh cốt lõi kém hiệu quả thì chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận tăng đến 111 lần do công ty phải tăng trích lập chi phí dự phòng lên đến 263.1 tỷ đồng.

Tổng tài sản của TKC tại thời điểm cuối năm 2022 ghi nhận giảm xuống mức 1,249.7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm chủ yếu với 1,191.3 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng mạnh lên mức 1,719.2 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ghi nhận con số âm 469.5 tỷ đồng do khoản lỗ ròng chưa phân phối lên đến 631.3 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ tiền là là Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Tân Kỷ được thành lập ngày 12/05/1999 với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi; lắp đặt đường dây, trạm biến áp và thiết bị công nghiệp; xây dựng các công trình cấp thoát nước...