4311-1-1
Khu đất của ông bà Trần Sĩ Tiến - Nguyễn Thị Lý chưa được giao dịch thành công do bên mua chưa thống nhất được với nhau về việc góp vốn.

Điển hình về rắc rối trong vấn đề chung vốn kinh doanh như vụ việc diễn ra tại ra tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó năm 2021, chị Nguyễn Thanh Thúy ( ngụ tại Chi Lăng 2, xã Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) có góp vốn chung với bà Tạ Thị Linh (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để giao dịch mua lại quyền sử dụng đất 1,4 hec ta với giá 17,3 tỷ đồng của ông bà Trần Sĩ Tiến - Nguyễn Thị Lý (ngụ tại khu phố Thành Công, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Được biết, phần đất 1,4 hec ta này có bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm bốn thuở 33/3.611m2; 34/454m2; 35/4.964m2; và thuở 36/4.603m2. Tiền bên mua đặt cọc cho bên bán là 3 tỷ đồng (Nguyễn Thanh Thúy, 1 tỷ đồng; Tạ Thị Linh, 2 tỷ đồng); thời hạn đặt cọc là 90 ngày.

4249-z3506251789025-ca295a10f77b1aa1ed1713eefd35382b
Hợp đồng đặt cọc thể hiện bà Thúy và bà Linh đồng đứng tên mua đất của ông bà Trần Sĩ Tiến - Nguyễn Thị Lý.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nêu trên thì một vấn đề phát sinh đó là ngoại trừ thuở đất số 36/4.603m2 là tiến hành giao dịch được. Các thuở 33,34,35 do hết thời hạn sử dụng trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên các bên mua và bán thỏa thuận chuyển số tiền 3 tỷ đặt cọc ban đầu thành tiền thanh toán giao dịch thuở đất số 36. Chị Thúy và bà Linh đồng đứng tên sở hữu. Các bên cũng thống nhất, tổng giá trị giao dich còn lại của các thưở 33,34,35 là 14,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ bên bán là ông bà Trần Sĩ Tiến - Nguyễn Thị Lý cập nhật lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thuở 33,35,35, hai bên mua – bán lập tiếp một hợp đồng đặt cọc mới cho các thưở đất chờ cập nhật sổ này. Số tiền đặt cọc lần này là 10 tỷ đồng, số tiền còn lại bên mua sẽ thanh toán cho bên bán khi sang tên là 4,3 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chị Nguyễn Thanh Thúy góp là 3,33 tỷ đồng; số tiền bà Tạ Thị Linh là 6,66 tỷ đồng); thời hạn đặt cọc là 90 ngày.

Đến hạn 90 ngày, sau khi bên bán đã cập nhật sổ các thuở 33,34,35 thì lúc này việc giao dịch mua – bán phải tạm dừng vì giữa chị Thúy và bà Linh đã không có tiếng nói chung trong giao dịch này. Theo trình bày của chị Thúy là do các bên không thống nhất được phương án sử dụng đất khi giao dịch.

Lúc này để tiếp tục giao dịch với chủ đất (vì hết thời gia đặt cọc), chị Thúy có yêu cầu hủy hợp đồng đặt cọc cũ (vì đã hết thời hạn 90 ngày) và lập lại hợp đồng đặt coc mới.

Tuy nhiên cho đến nay, giữa chị Thúy và bà Linh vẫn chưa thống nhất được việc cả hai sẽ đứng tên đồng sở hữu trên sổ đất, hay một trong hai người sẽ đứng tên để lập hợp đồng đặt cọc mới này.

Do giữa các bên góp vốn chung không thống nhất được phương án đồng sở hữu đã khiến cho thời gian quá hạn đặt cọc dài thêm. Tuy nhiên, phía bán đất là ông bà Trần Sĩ Tiến - Nguyễn Thị Lý vẫn ân hạn thời gian chờ chị Thúy và bà Linh nhanh chóng đạt đồng thuận để sớm hoàn thành giao dịch này...