CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HOSE – Mã: SVT) cho biết, ngày 5/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm tài chính 2021. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 3,47 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

1351-sai-gon-vien-dong
Hình minh họa

Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán. Cụ thể, tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn gần 58,24 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức trên cũng đã được Sài Gòn Viễn Đông thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 mới đây. Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập dự kiến đạt 152 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến từ 15% trở lên.

Về kết quả kinh doanh, tính riêng quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 30,22 tỷ đồng, giảm 21,91% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt tăng trưởng 21% và 16,1%, tương ứng đạt 5,34 tỷ đồng và 5,12 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, Sài Gòn Viễn Đông mới hoàn thành 19,88% kế hoạch doanh thu và 21,36% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu SVT ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp và đứng tại mức giá 15.000 đồng/CP. Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây đạt 52.860 đơn vị/phiên.