Vừa qua, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có công văn đề nghị các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai các giải pháp tham gia ổn định quan hệ lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2023 chưa ổn định, và đời sống, việc làm của một bộ phận lớn người lao động tiếp tục khó khăn. Do đó, tình hình quan hệ lao động cuối năm nay và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có thể xảy ra tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể.

Đề xuất trả lương, thưởng Tết trước 20 ngày để tránh ngừng việc tập thể
Người lao động có thể được trả lương, thưởng Tết Nguyên đán 2024 trước 20 ngày

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn thực hiện các hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết hiệu quả, đảm bảo mọi người lao động, đoàn viên đều có Tết, nhằm góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống và việc làm của người lao động, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn, công đoàn cơ sở cần kiến nghị với người sử dụng lao động (doanh nghiệp) xây dựng và công bố kế hoạch, cách thức trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán tối thiểu 20 ngày.

Cùng với đó, tập trung triển khai hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm, bị giảm thời gian làm việc do doanh nghiệp bị giảm, cắt đơn hàng đảm bảo đúng quy định, thời gian, không để sót đối tượng có đủ điều kiện hỗ trợ.

Công đoàn sẽ phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng và địa phương để thiết lập danh sách các doanh nghiệp có nguy cơ giải thể, phá sản, có chủ nợ lương, bỏ trốn, không có khả năng trả thưởng để xử lý, nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, nghỉ việc tập thể tự phát trong dịp Tết khi hướng tới mục tiêu “đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết”.