Theo đó, ngày 13/12/2022, HĐQT HBC đã tiến hành họp và ban hành 2 Nghị quyết vào ngày 14/12/2022 bao gồm các nội dung chính:

Nghị quyết 50: “Chấp thuận đơn xin từ nhiệm (được ký ngày 12/12/2022) chức vụ Chủ tịch HĐQT HBC của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023”; “Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải xin rút khỏi tư cách Thành viên HĐQT HBC để kỳ họp ĐHĐCĐ sắp tới xem xét thông qua”; “Thông qua thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Hội đồng Sáng lập được tổ chức và hoạt động theo quy chế đính kèm”.

Hòa Bình (HBC) giải trình với HOSE về Nghị quyết HĐQT số 53

Và Nghị quyết 51 về việc bầu ông Nguyễn Công Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HBC kể từ ngày 1/1/2023. Tuy nhiên, sau khi ban hành 2 nghị quyết nêu trên thì việc quản trị, điều hành doanh nghiệp đã phát sinh một số bất cập liên quan đến cơ chế hoạt động và vận hành của Hội đồng Sáng lập.

Cụ thể, Hội đồng Sáng lập đang được trao một số quyền hạn có thể ảnh hưởng tới hoạt động độc lập của HĐQT. Đồng thời, việc thay đổi nhân sự cho vị trí Chủ tịch HĐQT có thể dẫn đến không đảm bảo thông suốt mọi hoạt động của Công ty tại thời điểm cận Tết Nguyên đán 2023.

Từ những lẽ trên, HĐQT HBC nhận thấy cần thiết phải tạm dừng toàn bộ nội dung 2 nghị quyết nêu trên để củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới, tránh việc gián đoạn trong hoạt động tài chính và ngân hàng dịp cuối năm.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT HBC là ông Lê Viết Hải đã triệu tập cuộc họp HĐQT vào ngày 31/12/2022 theo đề nghị bằng văn bản của ít nhất 02 thành viên HĐQT phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty (điểm C, khoản 3, điều 30) và Luật Doanh nghiệp 2020 (điều 157).

Thông báo mời họp đã được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT trước ngày họp theo quy định (khoản 6 điều 30 Điều lệ công ty và khoản 6, điều 157 Luật Doanh nghiệp). Phản hồi của tất cả các thành viên HĐQT đều có nội dung đề cập về việc đã nhận được thông báo mời họp.

Cuộc họp lần 1 được tổ chức trực tuyến đã không đủ số lượng thành viên HĐQT tham dự. Do đó, cuộc họp HĐQT thứ 2 đã được diễn ra từ lúc 13h30 đến 23h40 ngày 31/12/2022 với số lượng thành viên HĐQT tham dự họp trực tuyến là 5/8 thành viên. Thông báo mời họp lần 2 đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT Công ty.

Trên cơ sở nội dung trao đổi liên quan đến cuộc họp, các thành viên HĐQT HBC đã thảo luận và cho ý kiến biểu quyết (gồm 3 phiếu biểu quyết tán thành, 1 phiếu biểu quyết không có ý kiến và 1 phiếu biểu quyết không tán thành).

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị quyết của HĐQT HBC được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT. Như vậy, với 3/5 phiếu biểu quyết tán thành thì Nghị quyết số 53 của HĐQT với nội dung hoãn thi hành Nghị quyết 50 và Nghị quyết 51 đã được thông qua hợp lệ.

Trước đó, HoSE cũng đã nhắc nhở HBC chậm công bố thông tin. Cụ thể, ngày 5/9, HoSE đã nhận được công bố ra thị trường Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2022 riêng và hợp nhất của Xây dựng Hòa Bình được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tới ngày 8/9, HoSE nhận được công bố thông tin của Xây dựng Hòa Bình giải trình kết quả kinh doanh trước và sau soát xét bán niên năm 2022 có sự chênh lệch từ 5% trở lên.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại 1,2 và 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên”.

Như vậy, Xây dựng Hòa Bình đã chậm công bố thông tin về giải trình nguyên nhân chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên đối với lợi nhuận sau thuế cho kỳ BCTC soát xét bán niên năm 2022.

HoSE nhắc nhở và đề nghị Xây dựng Hòa Bình nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Ngày 3/1, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã gửi công văn đến HBC về Nghị quyết HĐQT 53/2022/NQ-HĐQT. HOSE cho biết, ngày 31/12/2022, HOSE nhận được bản dữ liệu điện tử văn bản số 57/2022/CBTT-HBC công bố thông tin bất thường Nghị quyết HĐQT số 53/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/12/2022 của Hoà Bình.

Theo nội dung Nghị quyết, HĐQT đã thông qua việc hoãn thi hành đối với đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Lê Viết Hải. Đồng thời hoãn thi hành việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc là ông Lê Viết Hiếu và việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Công Phú.

Để có căn cứ thực hiện công bố thông tin nghị quyết trên, HOSE đề nghị Hòa Bình cung cấp các biên bản họp HĐQT ngày 13/12/2022, ngày 31/12/2022. Và có văn bản giải trình về việc triệu tập họp HĐQT ngày 31/12/2022 theo đúng quy định tại điều lệ công ty và các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.Tài liệu giải trình gửi về trước ngày 4/1.

Đấu đá quyền lực, Hòa Bình có theo 'vết xe đổ' của Coteccons?

Dù đang trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 nhưng thị trường tài chính cũng không hề bớt “nóng” bởi câu chuyện “vương quyền” nổ ...

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bác thông tin tổ chức họp báo về cuộc 'nội chiến' đang gây nhiều tranh cãi

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ tổ chức họp báo để thông tin về ...

Lùm xùm ở HBC: Ông Lê Viết Hải sẽ gửi đơn tố giác, đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự nhóm ông Nguyễn Công Phú

Thông cáo vừa phát đi do ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT HBC ký, cho biết sẽ gửi đơn tố giác đến cơ quan ...