Cụ thể, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – hiện đang nắm giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn tất bán 6,000 cổ phiếu HSG, đưa số lượng cổ phiếu HSG nắm giữ xuống mức 478,000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm xuống 0.077% vốn điều lệ). Trước đó, bà Lan đã sở hữu 484,000 cổ phiếu HSG, tương ứng tỷ lệ sở hữu đạt 0.078% vốn điều lệ.

Giao dịch đã được hoàn tất vào ngày 13/09/2023 với phương thức giao dịch là khớp lệnh theo giá thị trường. Đáng chú ý, đúng vào ngày 13/9/2023 thì cổ phiếu HSG đã chạm đỉnh 22,000 đồng/cổ phiếu – mức đỉnh cao nhất từ đợt sụt giảm vào cuối năm 2022.

Ước tính với giá cổ phiếu là 22,000 đồng/cổ phiếu vào phiên giao dịch ngày 13/9/2023 thì bà Lan thu về 132 triệu đồng. Hiện nay, giá cổ phiếu có phần giảm nhẹ xuống mức 21,800 đồng/cổ phiếu.

Kế toán trưởng Tập đoàn Hoa Sen thành công bán cổ phiếu ngay đỉnh
Kế toán trưởng Tập đoàn Hoa Sen thành công bán cổ phiếu ngay đỉnh

Về kết quả kinh doanh của HSG, trong quý 2/2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HSG ghi nhận giảm 5,620.4 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống mức 7,081.7 tỷ đồng và tương ứng giảm 44.2%.

Theo đó, tổng doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm của HSG ghi nhận giảm 49.4% so với cùng kỳ, chỉ đạt mức 15,023.8 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán thành phẩm ghi nhận giảm 43% so với cùng kỳ, xuống mức 3,566.6 tỷ đồng; doanh thu từ bán hàng hóa giảm 45.4% so với cùng kỳ, xuống mức 3,511.7 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán của HSG cũng giảm đến 45.8% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 6,077.1 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng giảm giá hàng tồn kho chỉ trong quý 2 đã tăng đến hơn 14 so với cùng kỳ, lên mức 466.2 tỷ đồng cho thấy những khó khăn trong khâu tiêu thụ những tháng đầu năm của HSG.

Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của HSG ghi nhận giảm 526.3 tỷ đồng, xuống mức 903.7 tỷ đồng và tương ứng giảm 36.8% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp lũy kế đến quý 2/2023 đã ghi nhận giảm 2,488.8 tỷ đồng, xuống mức 1,063.7 tỷ đồng và tương ứng giảm đến 70% so với lũy kế cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính lần lượt giảm xuống mức 73.1 tỷ đồng và 74.6 tỷ đồng, tương ứng giảm 6.64% và 41.7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lãi vay lại ghi nhận tăng 9.6%, lên mức 57 tỷ đồng do mặt bằng lãi suất những tháng đầu năm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của HSG lần lượt giảm xuống 535.7 tỷ đồng và 99.8 tỷ đồng. Các khoản thu nhập khác cũng ghi nhận tăng 330% so với cùng kỳ, lên mức 35.3 tỷ đồng. Trong đó, thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ tăng 8 lần so với cùng kỳ, lên mức 3.6 tỷ đồng; thu từ bồi thường tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ, lên mức 20.6 tỷ đồng; thu từ bán phế liệu, CCDC và các khoản khác cũng tăng gần 3 lần so với cùng kỳ, lên 11 tỷ đồng.

Như vậy, nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí và tăng thu nhập khác thì HSG đã thu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt mức 297.5 tỷ đồng và 260.6 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 2.2% và 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HSG ghi nhận lỗ ròng 429.6 tỷ đồng. Trước đó, tại quý 1/2023, HSG ghi nhận lỗ ròng đến 680.2 tỷ đồng do doanh thu sụt giảm mạnh.

Con đường hoàn thành kế hoạch đề ra với doanh thu đạt 36,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng trong năm 2023 vẫn còn là một chặng đường dài mặc dù ngành thép đang dần bước qua “mùa đông” khó khăn.