Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của KIDO tăng vọt lên 177 tỷ đồng, gấp gần 89 lần quý IV/2021 nhờ chuyển nhượng khoản đầu tư. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng 119% lên 125 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay tăng.

KIDO (KDC) không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022
Tổng nợ vay của KIDO cuối quý IV/2022 là 4.920 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của công ty gần 5 tỷ đồng giảm 97% so với cùng kỳ. Lãi ròng giảm 89% còn gần 14 tỷ quý IV. Đây là mức lợi nhuận quý thấp nhất của KIDO trong vòng 5 năm.

Luỹ kế cả năm 2022, KIDO ghi nhận 12.520 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 19%, lợi nhuận sau thuế là 374 tỷ đồng giảm 43% so với năm trước. Lợi nhuận ròng là 351 tỷ đồng, giảm 40,5%.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu 14.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng. Với 510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, KIDO mới hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận, 89% chỉ tiêu doanh thu.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của KIDO đạt 14.035 tỷ đồng cuối quý IV/2022, tương đương so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn khoảng 1.628 tỷ đồng. Trong đó, công ty có hơn 496 tỷ là đầu tư trái phiếu, còn phần lớn là tiền gửi ngân hàng.

Tại ngày 31/12/2022, hàng tồn kho của công ty giảm 11% so với đầu năm xuống 2.214 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và hàng hoá.

Tổng nợ vay của KIDO cuối quý IV/2022 là 4.920 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay tín chấp ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích tài trợ vốn lưu động. Dư nợ trái phiếu là 992 tỷ đồng, trong đó đến hạn phải trả xấp xỉ 248 tỷ đồng.

Trong năm 2021, KIDO đã phát hành lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng VIB. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Lãi suất 8%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên. Lô trái phiếu được đảm bảo bằng 92 triệu cổ phiếu Vocarimex (Mã: VOC) và 17 triệu cổ phiếu của Dầu ăn Tường An, là các công ty thuộc Tập đoàn KIDO.

Vốn chủ sở hữu tại cuối quý IV/2022 của KIDO là 7.051 tỷ đồng bao gồm 1.607 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/1 cổ phiếu KDC giảm 200 đồng về mức 61.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 825.900 đơn vị.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Tập đoàn KIDO (KDC) báo lãi 'thụt lùi' 76% trong quý III

Công ty CP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với lãi sau thuế đạt 30 ...

Tập đoàn KIDO (KDC) muốn chia cổ tức đặc biệt 5.000 đồng/cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để xin thông qua ...

KIDO (KDC) dự kiến huy động hơn 150 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) mới công bố thông tin về việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa ...