Lãi suất Vietcombank mới nhất tháng 7/2020

Lãi suất BIDV mới nhất tháng 7/2020

1542 ngan hang nong nghiyp agri
Lãi suất Agribank mới nhất tháng 7/2020. (Ảnh minh họa)

Lãi suất ngân hàng Agribank - khách hàng cá nhân

Tiền gửi không kì hạn giảm 0,1 điểm %, lãi suất loại hình tiết kiệm này là 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 3,7%/năm đến 6%/năm.

Kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 3,7%/năm, giảm 0,3 điểm % so với hồi đầu tháng 6/2020 . Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có sự thay đổi giảm xuống còn áp dụng cùng mức 4%/năm thay vì 4,25%/năm như đầu tháng trước.

Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng được điều chỉnh giảm khá mạnh tới 0,5 điểm % xuống còn 4,4%/năm. Ngân hàng Agribank cũng áp dụng mức giảm tương tự đối với các kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng xuống còn 4,6%/năm.

Đối với các kì hạn từ 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng Agribank huy động là 6%/năm, tức cũng giảm tới 0,5 điểm % so với hồi đầu tháng 6.

Kì hạn

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0.10%

0%

0%

1 Tháng

3.70%

0%

0%

2 Tháng

3.70%

0%

0%

3 Tháng

4.00%

0%

0%

4 Tháng

4.00%

0%

0%

5 Tháng

4.00%

0%

0%

6 Tháng

4.40%

0%

0%

7 Tháng

4.40%

0%

0%

8 Tháng

4.40%

0%

0%

9 Tháng

4.60%

0%

0%

10 Tháng

4.60%

0%

0%

11 Tháng

4.60%

0%

0%

12 Tháng

6.00%

0%

0%

13 Tháng

6.00%

0%

0%

15 Tháng

6.00%

0%

0%

18 Tháng

6.00%

0%

0%

24 Tháng

6.00%

0%

0%

Tiền gửi thanh toán

0.20%

0%

0%

Lãi suất ngân hàng Agribank - khách hàng doanh nghiệp

Điều chỉnh giảm ở tất cả các kì hạn.

Kì hạn từ 1 tháng đến 11 tháng là khá giống với của khách hàng cá nhân.

Từ kì hạn 12 tháng trở đi cụ thể là các kì hạn: 12, 13, 15, 18 và 24 tháng, lãi suất được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng giảm mạnh xuống còn 5,5%/năm, tức giảm tới 0,5 điểm % so với tháng trước.

Hai loại tiền gửi là không kì hạn và tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.

Kì hạn

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0.20%

0%

0%

1 Tháng

3.70%

0%

0%

2 Tháng

3.70%

0%

0%

3 Tháng

4.00%

0%

0%

4 Tháng

4.00%

0%

0%

5 Tháng

4.00%

0%

0%

6 Tháng

4.40%

0%

0%

7 Tháng

4.40%

0%

0%

8 Tháng

4.40%

0%

0%

9 Tháng

4.60%

0%

0%

10 Tháng

4.60%

0%

0%

11 Tháng

4.60%

0%

0%

12 Tháng

5.50%

0%

0%

13 Tháng

5.50%

0%

0%

15 Tháng

5.50%

0%

0%

18 Tháng

5.50%

0%

0%

24 Tháng

5.50%

0%

0%

Tiền gửi thanh toán

0.20%

0%

0%