Lãi suất VietinBank mới nhất tháng 7/2020

Lãi suất VietBank mới nhất tháng 7/2020

5140 bidv ynh
Lãi suất BIDV mới nhất tháng 7/2020. (Ảnh minh họa)

Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 7

Riêng tiền gửi không kì hạn được giữ nguyên mức lãi suất huy động là 0,1%/năm.

Kì hạn từ 1 tháng tại ngân hàng BIDV dao động trong khoảng từ 3,7%/năm đến 6%/năm. Cụ thể, các khoản tiền gửi có kì hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 3,7%/năm, giảm 0,3 điểm %.

Lãi suất tiết kiệm dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn 3 tháng và 5 tháng giảm 0,25 điểm % xuống còn 4%/năm.

Tiền gửi kì hạn 6 tháng và 9 tháng được ngân hàng BIDV giảm khá sâu xuống tới mức 0,5 điểm % cho mỗi kì hạn. Sau điều chỉnh, lãi suất được niêm yết lần lượt là 4,4%/năm và 4,6%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi có kì hạn dài như 364 ngày, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng được ngân hàng BIDV ấn định chung mức lãi suất là 6%/năm. Đồng loạt điều chỉnh giảm 0,5 điểm % cho mỗi kì hạn so với biểu lãi suất đầu tháng trước.

Kỳ hạn

USD

VND

Không kỳ hạn

0%

0.10%

1 Tháng

0%

3.70%

2 Tháng

0%

3.70%

3 Tháng

0%

4.00%

5 Tháng

0%

4.00%

6 Tháng

0%

4.40%

9 Tháng

0%

4.60%

364 Ngày

0%

6.00%

12 Tháng

0%

6.00%

13 Tháng

0%

6.00%

15 Tháng

0%

6.00%

18 Tháng

0%

6.00%

24 Tháng

0%

6.00%

36 Tháng

0%

6.00%