Lãi suất Agribank mới nhất tháng 7/2020

Lãi suất Vietcombank mới nhất tháng 7/2020

2906 sacombank ynh 1
Lãi suất Sacombank mới nhất tháng 7/2020. (Ảnh minh họa)

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 7 - tiết kiệm tại quầy

Lãi suất dao động trong khoảng từ 3,9%/năm - 7,8%/năm dành cho các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Kì hạn 1 tháng, ngân hàng Sacombank huy động lãi suất là 3,9%/năm, giảm 0,25 điểm %.

Khoản tiền gửi có kì hạn 2 tháng và 3 tháng cùng được hưởng lãi suất là 4%/năm, tương ứng giảm 0,2 và 0,25 điểm % từng kì hạn. Tiền gửi 4 tháng và 5 tháng được đồng loạt giảm 0,2 điểm % xuống còn áp dụng mức lãi suất giống nhau là 4,05%/năm.

Mức lãi suất được điều chỉnh giảm tới 0,5 điểm % xuống còn 5,7%/năm dành cho kì hạn 6 tháng; cùng giảm 0,3 điểm % xuống áp dụng lần lượt mức 5,95%/năm và 6%/năm đối với các kì hạn 7 tháng và 8 tháng.

Tiền gửi kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng đang đồng loạt niêm yết lãi suất là 6,1%/năm, tương ứng cùng giảm 0,3 điểm % so với đầu tháng 6. Tương tự mức giảm này cũng được dành cho kì hạn 12 tháng và quy định mức lãi suất là 6,5%/năm.

Đáng chú ý, ngân hàng Sacombank chỉ giảm 0,1 điểm % cho kì hạn 13 tháng xuống còn ấn định ở mức là 7,8%/năm (lãi suất này lại kèm theo điều kiện về số tiền gửi tối thiểu 100 tỉ đồng).

Kì hạn 15 tháng và 18 tháng được niêm yết mức lãi suất lần lượt là 6,5%/năm và 6,6%/năm, tức có cùng mức giảm là 0,6 điểm % cho mỗi kì hạn.

Kì hạn 24 tháng và 36 tháng có mức lãi suất huy động trong tháng 7 này cùng là 6,7%/năm, tương ứng có giảm lần lượt 0,8 và 0,9 điểm % so với đầu tháng trước.

1902 sacombank 1
Nguồn: Sacombank

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 7 - tiết kiệm trực tuyến

Sacombank không phân loại lãi suất theo số tiền gửi mà thay vào đó, các mức lãi suất được quy định cho tất cả các khoản tiền gửi tại ngân hàng và dao động trong khoảng từ 4,2%/năm - 7%/năm dành cho các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

2026 sacombank 2
Nguồn: Sacombank