Lãi suất ngân hàng VIB mới nhất tháng 7/2020

Tin tài chính ngân hàng ngày 2/7: NHNN Việt Nam dẫn đầu chỉ số công khai ngân sách năm 2019

0514 vietbank lai suyt
Lãi suất VietBank mới nhất tháng 7/2020. (Ảnh minh họa)

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7 - tiết kiệm thông thường

Tại các kì hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần, mức lãi suất tiền gửi được áp dụng tại ngân hàng VietBank là 0,2%/năm.

Tại kì hạn 1 - 5 tháng, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất 4,25%/năm. Lãi suất tiết kiệm từ kỳ hạn 6 tháng trở đi được VietBank ưu đãi ở mức cao hơn hẳn, với lãi suất kì hạn 6 tháng là 6,7%/năm, 7 tháng là 6,8%/năm và 8 tháng là 6,9%/năm.

Tiền gửi tại kì hạn 9 tháng và 10 tháng được VietBank áp dụng lãi suất 7%/năm, kì hạn 11 và 12 tháng hưởng lãi suất 7,1%/năm.

Đặc biệt, khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 13 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi nhất hiện nay là 8%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Ở các kì hạn gửi dài hơn, lãi suất ngân hàng kì hạn 15 và 18 áp dụng mức lãi suất 7,3%/năm, kì hạn 24 và 36 tháng tiếp tục được hưởng lãi suất 7,4%/năm giống như tháng trước.

0228 zzzz vietbank thyyng
Nguồn: VietBank

Lãi suất tiết kiệm online - lĩnh lãi cuối kì

Tại hình thức tiết kiệm Online, ngân hàng VietBank áp dụng lãi suất cao hơn 0,1-0,2 điểm % tại một số kì hạn so với khi gửi tiết kiệm thường tại quầy. Tuy nhiên ở kì hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm Online là 7,4%/năm, thấp hơn so với khi gửi truyền thống.

0346 zzzz vietbank cuyi ki
Nguồn: VietBank