Cụ thể, MSN muốn đăng ký giao dịch 3 lô trái phiếu là MSNH2227003 với tổng mệnh giá phát hành là 700 tỷ đồng, MSNH2227004 với tổng mệnh giá phát hành là 800 tỷ đồng và MSNH2227007 là 1,700 tỷ đồng.

Được biết, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 19/7 vừa qua. Dự kiến sẽ có hơn 1,600 trái phiếu riêng lẻ do hơn 1,000 doanh nghiệp phát hành sẽ được giao dịch trên hệ thống.

Trong ngày đầu mở cửa, thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy hệ thống giao dịch trái phiếu ghi nhận tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 5 triệu trái phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt gần 1,800 tỷ đồng.

Việc niêm yết trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên sàn tập trung được đánh giá một bước tiến lớn khi tạo ra sân chơi mới minh bạch hơn dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và giúp thanh khoản thị trường thông thoáng hơn, giúp từng bước góp phần khôi phục niềm tin vào thị trường.

Masan muốn đưa 3 lô trái phiếu trị giá 3,200 tỷ đồng lên hệ thống giao dịch trái phiếu
Masan muốn đưa 3 lô trái phiếu trị giá 3,200 tỷ đồng lên hệ thống giao dịch trái phiếu

Về kết quả kinh doanh quý 2 năm 2023, tổng doanh thu của MSN ghi nhận tăng nhẹ 5.05% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 18,696.9 tỷ đồng. Các khoản giảm trừ doanh thu tăng 214.3% lên mức 88.4 tỷ đồng chủ yếu do các khoản chiết khấu hàng bán tăng trong kỳ. Theo đó, doanh thu thuần của MSN ghi nhận tăng lên mức 18,608.5 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán của MSN theo đó tăng lên mức 13,281 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của MSN ghi nhận tăng 8.1% lên mức 5,327.5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, MSN thu về 10,413.6 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ 17.2% lên mức 689.8 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi thu từ tiền gửi, tiền cho vay, hoạt động đầu tư và lãi từ chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng tương đối mạnh trong kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính của MSN tăng từ 563.2 tỷ đồng lên mức 2,139.3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chỉ trong 3 tháng quý 2 đã tăng 712.1 tỷ đồng, lên mức 1,785.9 tỷ đồng và tương ứng tăng đến 66.3% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt mức 3,432.1 tỷ đồng và 902.8 tỷ đồng.

Với các cơ cấu chi phí tương đối lớn và tăng mạnh trong quý 2 thì kết quả, Tập đoàn MASAN thu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt mức 450.9 tỷ đồng và 429.2 tỷ đồng, tương ứng lần lượt sụt giảm 64.3% và 66.9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, MSN thu về 868.6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng sụt giảm 72.3% so với cùng kỳ.

Như vậy, với kết quả kinh doanh thu được thì tập đoàn MASAN ghi nhận hoàn thành 41.5% kế hoạch đề ra về doanh thu theo phương án thấp và 37.4% theo phương án cao. Về kế hoạch đề ra cho lợi nhuận sau thuế, con số thực hiện theo phương án thấp và phương án cao lần lượt 21.7% và 17.3%. Có thể thấy để hoàn thành được kế hoạch đề ra cho phương án thấp thì vẫn còn cần sự bứt phá mạnh mẽ hơn từ MSN trong 6 tháng cuối năm.