Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, với đại hội lần 1, các cổ đông tham dự theo cả hình thức trực tiếp và ủy quyền phải đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết.

Với đại hội lần 2, tỷ lệ phải đạt ít nhất 33%. Nếu đại hội lần 2 vẫn bất thành thì doanh nghiệp sẽ thực hiện đại hội lần 3, cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành bất kể tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là bao nhiêu.

5647-dai-hoi-flc
Hình minh họa

Theo tài liệu được công bố trước đó, đại hội bất thường lần này dự kiến chính thức miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Đại hội cũng sẽ trình cổ đông miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phan Thị Bích Phượng, ông Nguyễn Chí Cương và ông Nguyễn Đăng Vụ. Ba thành viên Ban kiểm soát này đã từ nhiệm sau khi FLC vướng lùm xùm liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.

Tập đoàn FLC cũng công bố danh sách ba ứng viên cho Ban Kiểm soát bao gồm ông Vũ Minh Tuấn, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Nguyễn Quang Thái.

Cả ba ứng viên đều đã từng hoặc vẫn đang làm việc tại Tập đoàn FLC và các công ty liên quan như CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (Mã: GAB) hay CTCP Địa ốc Star Hà Nội. Cựu Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết là cổ đông lớn nhất của cả Tập đoàn FLC và GAB. Địa ốc Star Hà Nội là công ty con của Tập đoàn FLC. Còn danh sách ứng viên cho HĐQT vẫn chưa được công bố.