Đầu tiên, Cổ phiếu MIM của CTCP Khoáng sản và Cơ khí bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 18/9 do Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trước đó, MIM là mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 trên báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là số âm.

Cùng chung cảnh ngộ, cổ phiếu PGT của CTCP PGT Holdings bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 18/9 do tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Được biết, PGT là mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 của CTCP PGT Holdings được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc là số âm.

Thêm 5 mã cổ phiếu bị HNX cắt margin từ ngày 18/9
Thêm 5 mã cổ phiếu bị HNX cắt margin từ ngày 18/9

Một cổ phiếu khác là cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 18/9 do Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Khong đứng ngoài, cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 18/9 do Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Bên cạnh đó, TTZ là mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và đình chỉ giao dịch, Ngoài ra Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Cuối cùng, cổ phiếu SRA của CTCP SARA Việt Nam vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 18/9 do Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của CTCP SARA Việt Nam được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Ngoài ra, Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.