Tỷ giá USD tại Vietcombank sáng ngày 4/11 cũng tăng 6 đồng so với hôm trước, ghi nhận lần lượt là 24.567/24.597/24.877 đồng/USD (mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra).

Tỷ giá hôm nay (4/11): USD trung tâm quay đầu tăng 6 đồng
Tỷ giá hôm nay (4/11): USD trung tâm quay đầu tăng 6 đồng mỗi Đô la. Ảnh: T.L

Tại các ngân hàng khác, tỷ giá niêm yết tại VietinBank là 24.606/24.626/24.878 đồng/USD, tại BIDV là 24.597/24.597/24.877 đồng/USD, còn tại Agribank là 24.610/24.620/24.871 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước không công bố mức giá mua vào và giữ nguyên giá bán ra với 24.870 đồng/USD.

Trong khi đó, nhiều ngoại tệ khác được sở giao dịch giảm tỷ giá tham khảo. Cụ thể, tỷ giá Euro là 21.959/24.271 đồng/EUR, Yên Nhật là 152/168 đồng/JPY, Bảng Anh là 25.159/27.807 đồng/GBP, Phơ răng Thụy Sỹ là 22.226/24.566 đồng/CHF, Đô la Úc là 14.172/15.664 đồng/AUD, Đô la Canada là 16.319/18.116 đồng/CAD.

Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với Euro để xác định giá tính thuế xuất nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước công bố đến hết 9/11/2022 là 23.408,48 đồng/EUR.

Tỷ giá tính chéo để xác định giá tính thuế xuất nhập khẩu đối với một số ngoại tệ chủ chốt khác như: Yên Nhật, Bảng Anh, Phơ răng Thụy Sỹ, Đô la Úc, Đô la Canada… cụ thể lần lượt là 160,85 đồng/JPY, 27.264,89 đồng/GBP, 23.730,72 đồng/CHF, 15.207,7 đồng/AUD, 17.420,21 đồng/CAD…/.