Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 3,58% trong cơ cấu GDP của Việt Nam trong năm 2021. Trong năm 2022, ngành này đóng góp 3,46%, tương đương hơn 328.000 tỷ đồng khi thị trường bước vào giai đoạn trầm lắng. Nếu tính cả xây dựng (6,2% GDP) và tài chính - ngân hàng - bảo hiểm (4,76% GDP) - hai ngành có liên quan trực tiếp nhiều nhất thì hoạt động của cả 3 ngày chiếm 14,42% GDP.

Nửa đầu năm nay, ngành này góp 3,38% vào tăng trưởng GDP (quý I đóng góp 3,53%; quý II đóng góp 3,24%), khoảng hơn 160.000 tỷ đồng.

Trong 10 năm qua, tỷ trọng của ngành bất động sản trong cơ cấu GDP đã giảm vì các ngành khác như sản xuất trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lớn hơn với dòng vốn FDI khổng lồ.

Tỷ trọng đóng góp của bất động sản trong cơ cấu GDP có xu hướng giảm
Bất động sản đóng góp khoảng hơn 160.000 tỷ đồng trong tăng trưởng GDP nửa đầu năm

Quay lại giai đoạn 2018 - 2020, tỷ trọng đóng góp của ngành này vào quy mô GDP đều ở mức trên 4%.

Mặt khác, trong giai đoạn 2018-2022, dòng vốn tín dụng chảy vào lĩnh vực này lại tăng đáng kể.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tăng trưởng trên 20%/năm ở giai đoạn 2017 - 2019 (thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19), giữ tỷ trọng 18 - 19% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế.

Dưới tác động của đại dịch ở năm 2020-2021, dư nợ tín dụng bất động sản vẫn tăng trưởng, thế nhưng ở mức thấp hơn so với những năm trước đó.

Tỷ trọng đóng góp của bất động sản trong cơ cấu GDP có xu hướng giảm
Nguồn: SBV

Dư nợ tín dụng vào lĩnh vực này đạt 2,58 triệu tỷ đồng tính đến cuối năm 2022, tăng 24,27% so với cuối năm 2021. Trong đó, tín dụng cho nhu cầu nhà ở chiếm hơn 60%, đó chủ yếu là phân khúc có giá trị cao, trong khi hơn 30% là cho vay với nhu cầu kinh doanh bất động sản.

Tính đến cuối năm ngoái, tăng trưởng tín dụng vào bất động sản ghi nhận ở mức cao nhất trong nửa thập kỷ qua và chiếm 21,2% tổng dư nợ tín dụng của cả nền kinh tế.

Theo đó, bất động sản chiếm hơn ⅕ dư nợ nền kinh tế. Điều đó có nghĩa là cứ 5 đồng vốn ngân hàng thì có 1 đồng đổ vào bất động sản.

Vốn tín dụng chảy vào bất động sản trong năm nay có xu hướng tăng chậm lại. Theo số liệu mới đây của NHNN, dư nợ tín dụng bất động sản tính đến hết tháng 6/2023 đạt hơn 2,7 triệu đồng, tăng 4,6% so với cuối năm ngoái, tăng thấp hơn khi so sánh với tăng trưởng tín dụng chung của cả nền kinh tế.

Tỷ trọng đóng góp của bất động sản trong cơ cấu GDP có xu hướng giảm
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong nửa đầu năm, dư nợ tín dụng vào hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 17,41%, vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 (10,73%). Trái lại, tín dụng tiêu dùng, tự sử dụng bất động sản ghi nhận mức giảm 1,12%. Đó cũng là năm đầu tiên dư nợ tín dụng tiêu dùng bất động sản giảm trong 3 năm qua.

Theo NHNN, nguồn vốn tín dụng đang tập trung vào nguồn cung, mặt khác cầu tín dụng để mua bất động sản với mục đích tiêu dùng lại đang giảm. Diễn biến trên chỉ ra rằng các giải pháp tháo gỡ khó khăn bắt đầu có hiệu quả, và vướng mắc về pháp lý cũng dần được tháo gỡ.

Thế nhưng, nhu cầu về mua nhà ở chưa phải là nhu cầu được ưu tiên hiện nay khi thị trường đang gặp khó khăn chung. Cùng với đó, dư thừa sản phẩm, cơ cấu sản phẩm không phù hợp, thiếu nhà giá rẻ, các dự án gặp khó về pháp lý… nên điều kiện tín dụng không được đáp ứng và việc tiếp cận nguồn vốn trở nên khó khăn.