Viết mực đen trên tờ giấy trắng

Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn ra tương đối phức tạp, nhiều biến động dẫn đến ảnh hưởng bất lợi đối với các tổ chức kinh tế trong nước. Tuy nhiên, ngoài những bất lợi thì vẫn có những cơ hội, điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế trong nước nắm bắt và phát triển. Theo đó, nguồn vốn FDI nước ngoài năm 2022 ước tính đạt gần 22.4 tỷ USD, tăng 13.5% so với năm 2021. Nắm bắt được làn sóng đầu tư mạnh mẽ, VGC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, kèm theo các tiện ích khác đã giúp cho VGC gặt hái một kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng nhưng vẫn tồn tại những "vết mực đen".

Cụ thể, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt mức tăng trưởng lần lượt 30.36% yoy và 49.57% yoy, tương ứng mức 14,592 tỷ đồng và 1,913 tỷ đồng. Mặc dù đây là mức tăng trưởng ấn tượng nhưng đã giảm tương đối so với mức tăng trưởng năm 2021 khi tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt mức 91.75%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VGC cũng đạt 2,305 tỷ đồng, đạt 136% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra. Với mức tăng trưởng ấn tượng, các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời như ROA, ROE cũng giữ vững được đà tăng trưởng từ năm 2020, lần lượt đạt mức 8.51% và 21.94%. Đây là mức sinh lời tương đối ổn so với những công ty khác cùng ngành, thể hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả của VGC. Doanh nghiệp cũng quản lý khá tốt giá vốn bán hàng khi đạt mức tăng 24.42% yoy, thấp hơn 6 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần. Biên lợi nhuận gộp của công ty cũng đang trên đà tăng trưởng tốt, đạt mức 29.04% năm 2022.

Viết mực đen trên tờ giấy trắng
Đơn vị: tỷ đồng

Tuy nhiên, với một cơ cấu vốn có tỷ số nợ là 0.6 lần, tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1.53 lần thì gánh nặng trả lãi của doanh nghiệp tương đối lớn. Mặc dù vốn chủ đang dần được củng cố qua các năm, đạt mức 9,085 tỷ đồng năm 2022, nhưng chi phí tài chính của VGC đã tăng đến 57.28% yoy, lên mức 324 tỷ đồng trong năm 2022. Chi phí lãi vay theo đó cũng tăng 55.9% yoy, lên mức 251 tỷ đồng. Khả năng thanh toán lãi vay của VGC tương đối an toàn ở mức 10.18 lần vì dù chi phí tài chính tăng nhanh nhưng tỷ trọng vẫn tương đối ít do doanh nghiệp với lợi thế là một doanh nghiệp lớn đang tận dụng tốt nguồn vốn chiếm dụng từ các đối tác.

Viết mực đen trên tờ giấy trắng

Trái ngược với những điểm sáng từ hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán của VGC đang có dấu hiệu giảm so với năm 2021. Cụ thể, khả năng thanh toán tức thời giảm từ mức 0.34 lần năm 2021 xuống mức 0.26 lần năm 2022, khả năng thanh toán nhanh giảm từ mức 0.45 xuống mức 0.4, khả năng thanh toán hiện hành tăng nhẹ từ mức 0.93 lên mức 0.97 năm 2022. Khả năng thanh toán của VGC tương đối thấp, doanh nghiệp đang tận dụng tối đa dòng tiền để phục vụ các mục đích kinh doanh nên dòng tiền năm 2022 của doanh nghiệp đang âm hơn 684 tỷ đồng, làm các khoản tiền và tương đương tiền cuối năm giảm 25.3% yoy, đạt mức 2,025 tỷ đồng năm 2022. Duy trì một khả năng thanh toán thấp trong lâu dài sẽ có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán trong tương lai khi sức chống chịu của doanh nghiệp trước những biến động từ nền kinh tế không đủ lớn.

Anh Anh