Theo đó, đơn vị này đã kê khai thuế giá trị gia tăng mua vào được khấu trừ của dịch vụ mua ngoài không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, không phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp kỳ kê khai quý II/2022 làm phát sinh tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Doanh nghiệp đã kê khai hạch toán một số khoản chi phí không tương ứng với doanh thu, không đầy đủ hồ sơ, chứng từ trong kỳ năm 2021, và khoản chi phí dịch vụ mua ngoài không phục kinh doanh trong kỳ năm dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021, 2022.

Đồng thời, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã kê khai áp dụng mức thuế suất ưu đãi khác mức thuế suất phổ thông trong năm 2021 từ hoạt động sản xuất phần mềm không đúng theo quy định dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021.

Với những hành vi trên, công ty này phải chịu mức phạt 20% số thuế tăng thêm qua kiểm tra theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 138 Luật Quản lý Thuế số 38 ngày 13/6/2019; Khoản 1, Điều 16, Nghị định 125 ngày 19/10/2020 của Chính phủ do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 19 triệu đồng.

Ngoài ra, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang phải nộp đủ 95,1 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu và phải đóng thêm khoản tiền chậm nộp thuế là 14,3 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang phải nộp là 128,4 triệu đồng.

VLA bị phạt và truy thu thuế hơn 128 triệu đồng
VLA bị phạt và truy thu thuế hơn 128 triệu đồng

Tiền thân của Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập năm 2007. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia đầu tư tài chính, chứng khoán, kinh doanh bất động sản.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang là 8,89 tỷ đồng, giảm 9,45 tỷ đồng so với báo cáo cùng kỷ 6 tháng đầu năm 2022 tương đương giảm 51% do 6 tháng đầu năm 2023 tình hình kinh tế khó khăn nên có ít học viên tham gia các khóa học, dẫn đến doanh thu giảm, chi phí giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Giá vốn 6 tháng đầu năm 2023 là 2,8 tỷ đồng giảm 2,2 tỷ đồng so với báo cáo cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022 do 6 tháng đầu năm 2023 có ít khóa học. Lợi nhuận sau thuế là 151 triệu đồng, giảm 1,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, do doanh thu và chi phí giảm

Trong diễn biến liên quan, HĐQT VLA thông báo 31/08 là ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Công ty sẽ chào bán gần 2 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 13/09-23/10/2023.

Với mức giá bán 10,000 đồng/cp, số tiền dự kiến huy động được gần 20 tỷ đồng, VLA sẽ dùng 10.8 tỷ đồng cho chi phí quảng cáo; gần 6.2 tỷ đồng bổ cho chi phí cơ sở vật chất và chi phí khác; hơn 3 tỷ đồng cho chí phí nhân công.