Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần VNG, có trụ sở chính tại Z06 đường số 13, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể công ty này sẽ bị xử phạt 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính khi không tuân thủ việc công bố đối với thông tin theo quy định pháp luật. Trên hệ thống cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), và của Công ty đã không công bố thông tin của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Bên cạnh đó, công ty không công bố đúng thời hạn quy định trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và của Công ty với những tài liệu như Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022.

Về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong quý III/2023 ghi nhận doanh thu thuần của VNG đạt 2.332,9 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ 116,96 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 44,9%, về 41,9%.

VNG bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm quy định công bố thông tin
VNG đã vi phạm những quy định về công bố thông tin trên sàn chứng khoán

Trong quý III, hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp) ghi nhận lỗ 128,03 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu đạt 6.431,3 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 310,56 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến ngày 30/9/2023 lãi lũy kế của công ty VNG là 4.684,1 tỷ đồng, con số này thấp hơn rất nhiều so với thời điểm đầu năm ghi nhận lãi luỹ kế 5.092,95 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu đặt ra đầu năm của VNG là 9.281 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 378 tỷ đồng (năm 2022 lỗ 1.077,1 tỷ đồng).

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của VNG đã tăng thêm 856,7 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng thêm 9,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là dòng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn rơi vào khoảng 3.774,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 38,7% tổng tài sản.

Tài sản cố định giá trị khoảng 2.316 tỷ đồng, chiếm 23,74% tổng tài sản, danh mục đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận khoảng 1.259,4 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản, những khoản thu ngắn hạn khoảng 1.222,3 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản của công ty.

Tính đến cuối quý III tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 905 tỷ đồng lên 1349 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 203,8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vay nợ dài hạn là 619,5 tỷ đồng và vay nợ ngắn hạn là 729,5 tỷ đồng.