Trong báo cáo mới cập nhật ngành ngân hàng mới đây, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo lợi nhuận ròng quý II của các nhà băng sẽ tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 9% so với quý trước đó.

Yuanta dự báo các ngân hàng sẽ được nới room tín dụng vào tháng 8

Theo các chuyên gia, lợi nhuận kỳ vọng giảm so với quý trước đó là chủ yếu do lợi nhuận quý I khá cao do có đóng góp từ những khoản thu nhập ngoài lãi bất thường, đáng chú ý là khoản phí trả trước từ thương vị bancassurance độc quyền trị giá khoảng hơn 5.000 tỷ đồng của VPBank.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể sẽ không vội nới room tín dụng khi kinh tế vĩ mô đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong quý II, các chuyên gia cho rằng các ngân hàng sẽ nhận được hạn mức tín dụng cao hơn trong quý III/2022. Theo Yuanta, NHNN sẽ nới room tín dụng trong tháng 8 thay vì tháng 7 như thị trường kỳ vọng.

Yuanta ước tính thu nhập ngoài lãi ròng của toàn ngành sẽ giảm 30% so với quý trước đó, hoặc giảm 5% sau khi đã điều chỉnh lại khoản thu nhập bất thường, do sự chậm lại trong hoạt động tín dụng và đầu tư trong quý II.

Về thu nhập lãi ròng, các chuyên gia dự tính thu nhập lãi ròng quý II/2022 tăng 14% so với cùng kỳ và tăng 3% so với quý trước.

Thu nhập phí quý II ước tính tăng 15% so với cùng kỳ và tăng 5% so với quý trước. Theo các chuyên gia, doanh thu bancassurance có thể thấp do hoạt động cho vay kém sôi động. Chi phí hoạt động được kỳ vọng sẽ tăng 5% so với quý trước, tăng 15% so với cùng kỳ.

Về chất lượng tài sản, dư nợ tái cơ cấu có liên quan đến COVID đạt đỉnh vào tháng 12/2021 và đã giảm kể từ đó. Trong quý II/2022, chuyên gia của Yuanta kỳ vọng dự phòng sẽ tăng 5% so với quý trước đó, do các ngân hàng có tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay (LLR) thấp vẫn cần phải chuẩn bị cho nợ xấu gia tăng sau khi Thông tư 14 hết hạn vào 30/6.

Yuanta dự báo các ngân hàng sẽ được nới room tín dụng vào tháng 8
Yuanta dự báo các ngân hàng sẽ được nới room tín dụng vào tháng 8