Globalmind Capital bị phạt và truy thu gần 4 tỷ đồng

Ngày 23/5/2022, Cục Thuế TPHCM quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Chứng khoán Globalmind Capital (ROSE). ROSE bị phạt và truy thu tổng cộng 3,86 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do ROSE đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, căn cứ biên bản kiểm tra thuế ký ngày 13/5 tại Công ty theo quyết định của Cục Thuế TPHCM, niên độ kiểm tra từ 2012-2021.

Cục Thuế TPHCM chỉ ra tổng số tiền điều chỉnh giảm lỗ hơn 15 tỷ đồng, ROSE không được quyền chuyển lỗ sang các năm sau.

Theo đó, ROSE bị phạt 408 triệu đồng và truy thu thuế 2,6 tỷ đồng, tiền chậm nộp 879 triệu đồng. Như vậy, ROSE bị phạt và truy thu tổng cộng 3,86 tỷ đồng.

4916-vi-pham-thue
CTCP Chứng khoán Globalmind Capital (ROSE) bị Cục Thuế TPHCM xử phạt tới gần 4 tỷ đồng. Hình minh họa

Sông Đà 505 (S55) bị phạt và truy thu thuế 1,4 tỷ đồng

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Gia Lai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Sông Đà 505 (S55) với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng do hành vi khai sai thuế giai đoạn 2019 - 2020.

Theo quyết định xử phạt, S55 đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp trong niên độ kế toán từ năm 2019 đến 2020. Do đó, với vi phạm hành chính này, Công ty bị phạt tiền gần 200 triệu đồng.

Trong đó, phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp là 176,4 triệu đồng và phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNCN phải nộp là 23 triệu đồng.

Ngoài ra, S55 còn bị truy thu thuế hơn 997 triệu đồng, bao gồm: truy thu thuế giá trị gia tăng hơn 80 triệu đồng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 802 triệu đồng, truy thu thuế Thu nhập cá nhân 115 triệu đồng. Đồng thời, tiền chậm nộp thuế bị phạt mà Công ty phải nộp là 210,5 triệu đồng.

Như vậy, tổng số thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp là hơn 1,4 tỷ đồng.

Hải Minh (HMH) bị xử phạt và truy thu gần 128 triệu đồng

CTCP Hải Minh (HNX: HMH) vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, tổng số tiền xử phạt và truy thu gần 128 triệu đồng.

Theo quyết định 1085/QĐ-CT của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh, CTCP Hải Minh (HNX: HMH) bị xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi kê khai sai dẫn đến nộp thiếu số tiền thuế. Cụ thể, HMH bị phạt tiền 18,7 triệu đồng về hành vi kê khai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Đồng thời, Công ty bị truy thu thêm các khoản sau: Truy thu thuế giá trị gia tăng 9 triệu đồng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 84,6 triệu đồng và tiền chậm nộp 15,4 triệu đồng.

Riêng số tiền chậm nộp được tính đến ngày 15/4/2022 và HMH có trách nhiệm tự tính bổ sung số tiền chậm nộp đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt và truy thu mà HMH phải nộp là khoảng 128 triệu đồng.

Trước đó hồi tháng 10/2018, Công ty Hải Minh cũng bị Cục thuế TP.HCM truy thu và yêu cầu nộp phạt hơn 126 triệu đồng cho hành vi kê khai sai dẫn đến nộp thiếu số tiền thuế.