Tel Tel: (024) 66666282 | Fax: (024) 66666282 | Email Email: [email protected] | Hotline Hotline: 0975096609
Phòng ngự và phản công trong câu chuyện đầu tư năm 2024

Phòng ngự và phản công trong câu chuyện đầu tư năm 2024

Các tín hiệu vĩ mô đã khá tích cực, nhà đầu tư tài chính đang kỳ vọng năm 2024 sẽ khởi sắc. Song, mỗi giai đoạn đều tiềm ẩn những yếu tố bất định, nên cần xây dựng một danh mục đầu tư vững vàng để bảo vệ được thành quả đã có.
    Trước         Sau