Tel Tel: (024) 66666282 | Fax: (024) 66666282 | Email Email: [email protected] | Hotline Hotline: 0903101982
FLC Stone có  Chủ tịch HĐQT mới

FLC Stone có Chủ tịch HĐQT mới

Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã: AMD) đã chấp thuận đơn đề nghị thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT của ...