Tel Tel: (024) 66666282 | Fax: (024) 66666282 | Email Email: [email protected] | Hotline Hotline: 0975096609
Cơ hội mới trong đầu tư bất động sản ngoại thành Hà Nội

Cơ hội mới trong đầu tư bất động sản ngoại thành Hà Nội

Theo quy hoạch của thành phố Hà Nội, huyện Thường Tín sẽ được lên quận vào năm 2030. Đây là một tin vui đối với những nhà đầu tư quan tâm bất động sản ngoại thành bởi trong tương lai Thường Tín sẽ trở thành một thị trường tiềm năng, phát triển mạnh mẽ.

Đọc nhiều