Mới đây, Hội đồng Quản trị CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) đã thông qua việc chia cổ tức năm 2023 cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Danh sách các cổ đông sẽ được chốt vào ngày 25/1, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/1.

Trước đó, Vĩnh Hoàn cũng đã hoàn tất việc phát hành 37,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20% cho các cổ đông. Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu VHC sẽ được nhận về 20 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành, số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường của Vĩnh Hoàn được nâng lên thành 224,4 triệu đơn vị.

Như vậy, với đợt chia cổ tức tiền mặt sắp tới, ước tính Vĩnh Hoàn cần chi 449 tỷ đồng trả cho các cổ đông; nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận giữ lại chưa phân phối tính đến hết ngày 30/6/2023. Ngoài ra, thời gian thanh toán dự kiến là ngày 5/2/2024.

Các cổ đông của Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) chuẩn bị nhận cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu
Trước đó, Vĩnh Hoàn cũng đã hoàn tất việc phát hành 37,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20% cho các cổ đông

Về kết quả kinh doanh trong tháng 11/2023, doanh thu của Vĩnh Hoàn là 855 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đã giảm 3%. Đáng chú ý, mặt hàng cá tra vẫn đóng góp nhiều doanh thu nhất cho Vĩnh Hoàn khi ghi nhận 376 tỷ đồng, giảm 15% so với tháng liền trước. Ngược lại, các mặt hàng khác đều ghi nhận tăng trưởng trong tháng này, đặc biệt là mặt hàng sản phẩm hỗn hợp đã tăng gấp 2,2 lần so với tháng 10, đạt 217 tỷ đồng và là mặt hàng có doanh thu lớn thứ hai của Vĩnh Hoàn trong tháng.

Xét về các thị trường, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu có kim ngạch cao nhất của Vĩnh Hoàn với mức tăng 26% so với tháng trước và đạt 213 tỷ đồng. Doanh thu ở thị trường nội địa cũng tăng 48% so với tháng liền trước, đạt 325 tỷ đồng. Doanh thu xuất khẩu sang thị trường châu u giảm 21% so với tháng trước, đến tháng 11/2023 xuống còn 124 tỷ đồng; doanh thu từ thị trường Trung Quốc cũng giảm 24% xuống còn 61 tỷ đồng.

Các cổ đông của Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) chuẩn bị nhận cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu
Xét về các thị trường, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu có kim ngạch cao nhất của Vĩnh Hoàn với mức tăng 26% so với tháng trước và đạt 213 tỷ đồng

Lũy kế 11 tháng đầu năm, doanh thu của Vĩnh Hoàn được ghi nhận là khoảng 9.158 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ, sự suy giảm này chủ yếu do mặt hàng cá tra xuất khẩu sang những thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, châu u và Trung Quốc giảm mạnh.

Năm 2023, công ty này đặt kế hoạch doanh thu thuần ở mức 11.500 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 đã giảm lần lượt 13% và 43%. Ban lãnh đạo công ty cho biết, nhu cầu cá phi lê thấp trên thị trường toàn cầu cộng thêm giá thức ăn chăn nuôi (cụ thể là đậu nành và bắp ngô) tăng sẽ ảnh hưởng lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2023 - 2024.