Cụ thể, doanh thu thuần năm 2021 của OCH vẫn giữ nguyên so với báo cáo tự lập là 399 tỷ đồng (giảm gần 55% so với năm 2020). Tuy nhiên giá vốn lại chênh lệch tăng 34% sau kiểm toán lên 405 tỷ đồng. Do đó, OCH lỗ gộp hơn 5,5 tỷ đồng sau kiểm toán. Thêm vào đó, chi phí tài chính cũng tăng 67% lên 23 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt gấp 3,5 lần lên 403 tỷ đồng do ảnh hưởng của khoản mục dự phòng.

1636-och
Sau kiểm toán, One Capital Hospitality lỗ tới 442 tỷ đồng trong năm 2021, trong khi báo cáo tự lập chỉ lỗ 62 tỷ đồng. Hình minh họa

OCH cho biết, ngày 4/6, công ty con của OCH là công ty TNHH Sao Hôm Nha Trang đã bán khoản nợ phải thu của Tràng Tiền Nha Trang số dư gốc 162 tỷ đồng và tiền lãi 35,5 tỷ đồng. OCH cũng bán khoản nợ của Xúc tiến Đầu tư số tiền 20,3 tỷ đồng và Bình An hơn 8 tỷ đồng.

Với hai hoạt động này, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang đã ký hợp đồng về việc bán khoản nợ phải thu Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tràng Tiền Nha Trang trị giá hơn 8 tỷ đồng; OCH đã bán khoản nợ phải thu CTCP Du lịch và Xúc tiến Đầu tư và CTCP Đầu tư Phát triển Bình An với giá trị lần lượt là 1 tỷ và 404 triệu đồng. Tuy nhiên, việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi của các khoản nợ này được xác định căn cứ vào khả năng thu hồi từ việc bán nợ nêu trên.

Cổ phiếu OCH chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần

Vào đầu tháng 6, HNX đã ra quyết định chuyển cổ phiếu OCH từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Theo HNX, nguyên nhân do công ty chưa công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Lý do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 cũng là lý do HNX đưa cổ phiếu OCH vào diện cảnh báo và duy trì diện kiểm soát trong tháng 5 vừa qua.

Giải trình về vấn đề này, công ty cho biết, công ty có giá trị các tài sản thực tế lớn, lượng tiền mặt dự trữ nhiều, các khoản phải trả không lớn và các khoản vay nợ mới hầu như không phát sinh, các khoản phải thu đã được đánh giá và trích lập dự phòng dẫn đến các khoản lỗ lũy kế từ năm 2017 trở về trước.

Từ năm 2018 đến nay, công ty có lãi sau thuế, tuy nhiên, báo cáo vẫn còn một số khoản công nợ chưa đủ cơ sở đánh giá trích lập dự phòng như ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Do đó, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào tháng 4 vừa qua, các cổ đông đã phê duyệt việc không thông qua báo cáo tài chính năm 2021 tự lập và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán để rà soát lại báo cáo nhằm đưa ra số liệu và ý kiến kiểm toán phản ánh đúng đắn nhất tình hình tài chính của công ty. Công ty cho biết, quyết định trên đã thể hiện sự chấp thuận của các cổ đông về việc chậm công bố tài liệu này.

Được biết, CTCP One Capital Hospitality tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Bảo Long được thành lập vào tháng 07/2006, vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Năm 2009, công ty được tái cấu trúc và trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC), đổi tên thành Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Đại Dương và tăng vốn lên 530 tỷ đồng. Ngày 01/10/2010, chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đến năm 2020, đổi tên thành Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH.