Cụ thể, Becamex IDC sẽ thực hiện ghi nhận góp tăng vốn điều lệ từ vốn góp thực hiện dự án 160 tỷ đồng (ghi nhận trong quý III/2023). Qua đó, vốn điều lệ của Becamex Bình Định sau khi tăng vốn góp thực hiện dự án sẽ là 500 tỷ đồng, trong đó Becamex IDC sẽ có tỉ lệ sở hữu 200 tỷ đồng (tương ứng 40% vốn điều lệ) tại doanh nghiệp này.

Cùng ngày, doanh nghiệp này cũng thông qua Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu năm 2023 với tổng mệnh giá 760 tỷ đồng.

Theo đó, công ty thống nhất thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ việc chào bán các trái phiếu, phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu, dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của Becamex IDC với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 760 tỷ đồng.

Becamex IDC tái khởi động kế hoạch phát hành 760 tỷ đồng trái phiếu

Becamex IDC có rất nhiều lô trái phiếu đang lưu hành trên thị trường

Trên thị trường bất động sản, Becamex IDC luôn nằm trong danh sách doanh nghiệp bất động sản vay nợ trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất. Tính đến ngày 30/6/2023, nợ phải trả của Becamex IDC ghi nhận 31.522 tỷ đồng, cao gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu. Cơ cấu nợ vay tài chính chiếm tới 15.846 tỷ đồng trên tổng nợ và trong đó có tới 70,3% là nợ dài hạn, đạt 11.145 tỷ đồng.

Cụ thể, Becamex IDC có dư nợ ngân hàng đạt 4.660 tỷ đồng và hiện đang “ôm” trong mình khoản dư nợ trái phiếu lên đến 10.611 tỷ đồng.

Becamex IDC tái khởi động kế hoạch phát hành 760 tỷ đồng trái phiếu
Dư nợ trái phiếu Becamex IDC

Chủ nợ lớn nhất của Becamex IDC hiện tại là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - chi nhánh Bình Dương với tổng nợ vay là 2.760 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tài chính ngắn hạn của BCM tại ngân hàng BIDV tính đến cuối kỳ là 2.531 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn đạt 229,2 tỷ đồng.

Về danh mục trái phiếu, doanh nghiệp đang có khoản nợ trái phiếu 1.080 tỷ đồng tại BIDV - chi nhánh Bình Dương, 1.950 tỷ đồng tại Chứng khoán Navibank, 1.070 tỷ đồng tại Chứng khoán SmartInvest…

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.885 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ doanh thu về mảng bất động sản sụt giảm mạnh. Doanh thu tài chính sụt giảm 34% so với cùng kỳ xuống mức 62 tỷ đồng, khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm mạnh 63% xuống mức 214 tỷ đồng, trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí QLDN tăng cao. Kết quả, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 49 tỷ đồng, giảm mạnh so với kết quả 1.406 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Becamex IDC tái khởi động kế hoạch phát hành 760 tỷ đồng trái phiếu
Kết quả kinh doanh Becamex IDC

Năm 2023, Becamex IDC đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.263 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 Becamex chỉ mới hoàn thành được hơn 2% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo Ban lãnh đạo dự báo, tình hình kinh doanh năm 2023 còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động lên khả năng thu hút đầu tư, kế hoạch huy động vốn và tiến độ triển khai các dự án mới.

Với hệ sinh thái công nghiệp – đô thị và dịch vụ đã xây dựng nhiều năm, doanh nghiệp sẽ định hướng nguồn lực đầu tư các dự án về thương mại, dịch vụ, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2023-2025.

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Becamex IDC tiếp tục đầu tư các dự án hiện hữu. Đồng thời, Tổng công ty dự kiến sẽ huy động nguồn lực để đầu tư các dự án thương mại dịch vụ mang tính lan tỏa và tạo giá trị gia tăng lớn như hoàn thiện pháp lý và đưa vào kinh doanh Khu công nghiệp Cây Trường, khởi công dự án Vòng xoay A1, khánh thành dự án Tòa nhà A9.

Cùng với đó, Tổng công ty sẽ đầu tư các dự án thành phần thương mại – dịch vụ trong Khu đô thị mới TPM BD; đầu tư hoàn thiện Dự án mở rộng Quốc Lộ 13.