Trong tháng 8, các đợt phát hành trái phiếu có lãi suất trung bình là 9,18%/ năm với kỳ hạn chủ yếu là từ 2-5 năm.

Trước đó, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra rằng có 48 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong 8 tháng đầu năm 2023 với khối lượng đạt 115.900 nghìn tỷ đồng (giảm 62,8% so với cùng kỳ năm 2022).

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận kể từ đầu năm tới nay là gần 140.000 tỷ đồng, với 17 đợt phát hành ra công chúng cùng 111 đợt phát hành riêng lẻ (chiếm 88% tổng số).

Nửa đầu tháng 9/2023, thị trường chưa có đợt phát hành trái phiếu nào
Giá trị phát hành theo nhóm ngành

Dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX cho thấy, trong tháng 9, các doanh nghiệp đã mua lại 125 tỷ đồng trái phiếu. Kể từ đầu năm tới nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại đạt 166.654 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022).

Chiếm 51.78% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 86.294 tỷ đồng), ngân hàng là nhóm ngành đứng đầu về giá trị mua lại.

Tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn trong thời gian còn lại của năm nay là 109.448 tỷ đồng. Nhóm Bất động sản chiếm 36,3% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn, theo sau đó là nhóm Ngân hàng với 28% trong giá trị trái phiếu sắp đáo hạn.

Ngày 6/9, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 4.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Tỉ lệ trúng thầu của trái phiếu 30 năm là 87% (435 tỷ đồng), các kỳ hạn còn lại đều trúng thầu toàn bộ. Kể từ đầu năm tới nay, tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành là 234.446 tỷ đồng, tương ứng gần 58,6% kế hoạch năm.

Giá trị giao dịch thị trường thứ cấp ghi nhận mức 26.062 tỷ đồng, trong đó trung bình giá trị giao dịch thông thường (outright) ngày càng tăng 68%, giá trị giao dịch mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 153% so với tuần trước.

Trong kỳ, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 177 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Tại phòng giao dịch của VBMA, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng nhẹ so với tuần trước.

Đến nay đã có nhiều doanh nghiệp dự định phát hành trái phiếu trong thời gian tới. Tập đoàn VinGroup vừa qua đã chốt phương án phát hành ra thị trường quốc tế 350 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, kỳ hạn 5 năm. Dự kiến, mệnh giá trái phiếu là 200.000 USD/trái phiếu, lãi suất cố định, thả nổi hoặc có thể kết hợp, tùy theo điều kiện của thị trường.