Cụ thể, GTA đã nhận được quyết định số 5081/QĐ-CTBDU của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế trong 3 năm 2020, 2021 và 2022.

Theo đó, GTA bị phạt truy thuế thu nhập cá nhân hơn 90.1 triệu đồng; phạt vi phạm hành chính kế khai sai 30.6 triệu đồng và 13.5 triệu đồng tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, GTA phải nộp phạt hành chính và nghĩa vụ thuế bổ sung với khoản tiền 134.3 triệu đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An chính thức được thành lập ngày 24/12/2001 với nhiệm vụ chính là sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu gỗ cao su và các loại gỗ khác; mua bán, kinh doanh sản phẩm gỗ và các vật tư thiết bị có liên quan. Vốn điều lệ của công ty hơn 40 tỷ đồng do 10 cổ đông sáng lập là các công ty thuộc VRG góp vốn.

Hiện nay, Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An có dự án xây nhà máy chế biến gỗ hơn 19,4 ha chưa đưa vào sử dụng. Tại nghị quyết HĐQT GTA ngày 29/9 có nội dung giao Ban Tổng giám đốc công ty làm báo cáo Tập đoàn về tiến độ sử dụng đất tại Bình Phước, là cơ sở để báo cáo lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Gỗ Thuận An (GTA) bị phạt thuế hơn trăm triệu đồng
Nguồn: Internet

Về kết quả kinh doanh của GTA, 9 tháng đầu năm 2023, GTA ước tính tổng doanh thu đạt gần 201 tỷ đồng; lãi trước thuế dự kiến gần 9 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ.

Năm 2023, GTA lên kế hoạch tổng doanh thu 332 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, GTA mới chỉ thực hiện được 60% chỉ tiêu doanh thu và 76% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, GTA đã đặt kế hoạch kinh doanh quý 3/2023 với mục tiêu tổng doanh thu gần 55 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 2 tỷ đồng. Với kết quả ước 9 tháng nêu trên, Công ty có thể thu về gần 3 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý 3/2023, giảm 21% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả này, Gỗ Thuận An cho biết trong kỳ này có nhiều khó khăn hơn về đơn hàng do lạm phát kéo dài, giá sản phẩm đầu ra ngày càng thấp hơn dẫn đến doanh thu giảm kéo theo lợi nhuận sụt giảm.