Quyết định 11/2023 được ban hành quy định mọi giao dịch có giá trị lớn sẽ phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ).

Đối tượng phải thực hiện báo cáo bao gồm các tổ chức tài chính, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực phi tài chính liên quan tới quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, bao gồm:

Những tổ chức tài chính được cấp giấy phép hoạt động, thực hiện một số nhiệm vụ như nhận gửi tiền, cho thuê tài chính, cho vay, dịch vụ trung gian, cam kết tài chính, bảo lãnh ngân hàng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền…

Những tổ chức cung cấp dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường, tư vấn đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, quản lý quỹ đầu tư, bảo lãnh phát hành chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đổi tiền…

Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phi tài chính liên quan theo quy định của pháp luật. Hay hoạt động trong ngành nghề kinh doanh trò chơi có thưởng, trò chơi trên mạng viễn thông, casino, xổ số, đặt cược… Những hoạt động này không được vi phạm pháp luật và phải công khai, minh bạch.

Những tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề bất động sản trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản cũng như dịch vụ tư vấn bất động sản. Kinh doanh trong lĩnh vực kim khí quý, đá quý, dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ công chứng, tổ chức hành nghề luật, cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Thực hiện việc cung cấp người cho bên thứ ba khi đảm nhận các vị trí giám đốc, thư ký, dịch vụ thỏa thuận pháp lý…

Từ tháng 12 giao dịch trên 400 triệu đồng phải báo cáo
Từ ngày 1/12 các giao dịch trên 400 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Quyết định 11/2023/QĐ-TTg ban hành thay thế cho Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Bộ trưởng cùng với thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và giám sát thực thi quyết định này.

Trước đây, theo Quyết định 20/2013/QĐ-TTg khi các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch có giấ trị từ 300 triệu đồng sẽ phải thực hiện báo cáo, nhưng với quyết định mới được đưa ra mức giao dịch này đã được nới rộng. Đây là động thái cho thấy Chính phủ và các cơ quan chức năng hết sức chú trọng vào những hoạt động giao dịch trên thị trường, nhằm hạn chế tối đa các hoạt động rửa tiền có thể xảy ra.