Cụ thể, ông Đỗ Quý Hải – hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của HPX đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1.5 triệu cổ phiếu, đưa số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống mức 42,239,948 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu đạt 13.89% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Trước đó, ông này nắm giữ 43,739,948 cổ phiếu, tương ứng với 14.38% số lượng cổ phiếu HPX đang lưu hành.

Cùng diễn biến, ông Lê Thanh Hải – hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Đầu tư Hải Phát cũng bị bán giải chấp 480,000 cổ phiếu, đưa số lượng cổ phiếu ông Hải nắm giữ giảm xuống mức 391,140 cổ phiếu, tương ứng 0.13% số lượng cổ phiếu HPX đang lưu hành.

Công ty chứng khoán bán giải chấp số cổ phiếu trên ngày 14/9 với hình thức giao dịch là khớp lệnh theo giá thị trường là 5,480 đồng/cổ phiếu trước bối cảnh cổ phiếu HPX sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9/2023 theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc HPX bị bán giải chấp gần 2 triệu cổ phiếu
Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc HPX bị bán giải chấp gần 2 triệu cổ phiếu

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HPX tăng 53.9% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 895.8 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh lên mức 817.4 tỷ đồng và đóng góp đến 91.2% vào tổng doanh thu; còn lại là doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản và các hoạt động liên quan giảm sút xuống mức 37.8 tỷ đồng và doanh thu từ cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà ghi nhận mới 40.6 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng giá vốn hàng bán tăng đến 135.6% lên mức 714 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của HPX ghi nhận chỉ đạt 181.7 tỷ đồng, tương ứng giảm 34.8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm giảm mạnh 75% xuống mức 2.6 tỷ đồng chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm mạnh. Chi phí tài chính cũng được cắt giảm xuống mức 64 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay giảm từ mức 189.2 tỷ đồng xuống mức 60.4 tỷ đồng nhờ tổng nợ vay giảm mạnh, chi phí phát hành trái phiếu phân bổ cũng giảm mạnh xuống mức 3.6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của HPX tăng lên mức 49 tỷ đồng, tương ứng tăng nhẹ 6.5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, nhờ chi phí tài chính được cắt giảm mạnh trong nửa đầu năm 2023 đã giúp HPX thu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt mức 77.8 tỷ đồng và 57.1 tỷ đồng, tương ứng tăng 40.9% và 88.4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong quý 2/2023, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của HPX lần lượt đạt mức 101.7 tỷ đồng và 83.3 tỷ đồng, tương ứng tăng 2.7 lần và 7.2 lần so với quý 2/2022. Con số này đã có sự cải thiện rõ rệt khi trong quý 1 trước đó, HPX đã ghi nhận lỗ ròng 26.2 tỷ đồng. do doanh thu hoạt động tài chính giảm đến 99% do trong quý 2/2022, công ty ghi nhận khoản lãi bán các khoản đầu tư.

Tổng tài sản của HPX tính đến ngày 30/6/2023 tăng giảm nhẹ 6.3% so với đầu năm xuống mức 8,842.6 tỷ đồng chủ yếu do hàng tồn kho được xử lý bớt. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 6,136.7 tỷ đồng và chiếm 69.4% tổng tài sản, còn lại là tài sản dài hạn.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm 11.6%, tương ứng giảm 680.8 tỷ đồng xuống mức 5,328.6 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 72.1% và không có biến động có nhiều, nợ dài hạn lại giảm đến 33.3% xuống mức 1,485.7 tỷ đồng chủ yếu các do các khoản vay và nợ thuê tài chính giảm mạnh. Vốn chủ sở hữu của HPX tăng nhẹ lên mức 3,514 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính của HPX ở mức không quá cao đạt 1.5 lần.

Dòng tiền thuần trong kỳ của HPX ghi nhận âm 56.4 tỷ đồng. Trong đó, một tín hiệu tích cực là dòng tiền lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương 409.8 tỷ đồng nhờ xử lý tốt hàng tồn kho. Bên cạnh đó, với việc giảm vay nợ để giảm chi phí lãi vay trong bối cảnh lãi suất ngân hàng diễn biến chưa thuận lợi đã khiến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận âm 567.4 tỷ đồng do khoản lãi vay phải trả từ các kỳ vay trước vẫn còn.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát – HẢI PHÁT INVEST, tiền thân là Công ty cổ phần Xây dựng – Du lịch Hải Phát, được thành lập năm 2003. Công ty được thành lập trên cơ sở kết nối kinh doanh và thế mạnh vượt trội của từng cổ đông sáng lập.

Hải Phát INVEST đã đặt dấu ấn tại hàng loạt các dự án thuộc khu vực Hà Nội và tiếp tục mở rộng thị trường trải dài từ Bắc đến Nam, tập trung vào các khu vực kinh tế trọng điểm như: Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, v.v.