Cụ thể, vào ngày 13/9, VIX đã bán ra 3,95 triệu cổ phiếu TBD, tương đương 12,2% vốn điều lệ của Thiết bị điện Đông Anh, qua đó hạ sở hữu tại công ty này xuống còn 137.465 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,42%.

Chứng khoán VIX không công bố hình thức giao dịch cổ phiếu TBD. Chiếu theo mức giá đóng cửa 95.000 đồng/CP làm giá giao dịch, ước tính VIX đã thu về xấp xỉ 375 tỷ đồng cho số cổ phiếu nói trên.

Được biết ngày 18/8, Chứng khoán VIX đã mua vào 1,51 triệu cổ phiếu TBD (giá đóng cửa phiên này là 95.000 đồng/cp) qua đó nâng sở hữu tại doanh nghiệp này từ 2,6 triệu cp lên gần 4,1 triệu cp.

Trước đó ngày 23/5, VIX cũng mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu TBD qua đó trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 7,83%. Giá đóng cửa phiên này là 95.000 đồng/cp.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, vào ngày 5/9, CTCP Thiết bị điện (THIBIDI) - thành viên của Tập đoàn Gelex đã có báo cáo kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu TBD.

Theo đó, vào ngày 31/8, THIBIDI đã mua vào thành công 6,88 triệu trong số 7,12 triệu cổ phiếu TBD được đăng ký bán bởi 8 nhà đầu tư với giá chào mua 96.600 đồng/cp. Nguồn vốn thực hiện chào mua là 664,6 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn tự có và các nguồn hợp pháp khác của THIBIDI.

Sau giao dịch, THIBIDI nâng sở hữu tại Thiết bị điện Đông Anh từ 24,95% lên 46,17% vốn điều lệ công ty này.

Chứng khoán VIX thoái gần hết vốn tại Thiết bị điện Đông Anh
Chứng khoán VIX thoái gần hết vốn tại Thiết bị điện Đông Anh

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh có tiền thân là Nhà máy sửa chữa Thiết bị điện Đông Anh, được thành lập từ những năm 70 của thế kỷ trước, hoạt động chính trong lĩnh vực chế tạo các loại máy biến áp và thiết bị điện trung thế khác, xây lắp các công trình điện… Tính đến cuối quý 2/2023, cổ đông lớn nhất của công ty này vẫn là Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) với tỷ lệ sở hữu 46,49%.

Về tình hình kinh doanh của VIX, trong 3 tháng quý 2/2023, VIX ghi nhận doanh thu hoạt động gần 688 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ở mức 461 tỷ đồng, tăng 94,5% so với quý 2/2022, còn lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 154,5 tỷ đồng, hoạt động cho vay và phải thu đạt gần 50 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán là 16,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, các loại chi phí của VIX cũng giảm đáng kể, riêng chi phí hoạt động môi giới chứng khoán giảm 60% xuống còn 8,4 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán VIX báo lợi nhuận trước thuế 703 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 566 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 10 lần và 9,7 lần so với cùng kỳ 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty lãi ròng 576 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2023, VIX đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế 540 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, công ty chứng khoán này đã vượt mục tiêu lợi nhuận chỉ sau 6 tháng đầu năm.