Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý với các loại tiền điện tử, tiền ảo, tài sản ảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1255/QĐ-TTg được ký vào năm 2017.

Cụ thể, Chính phủ đã giao cho các bộ ngành như Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước… tiến hành phối hợp nghiên cứu, và đề xuất tạo khung chính sách pháp lý cho các loại tài sản ảo. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa xây dựng được khung pháp lý này.

Bộ Tài chính vừa qua đã có thông tin về vấn đề này. Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan đã nhận nhiệm vụ chủ trì, và phối hợp với các bộ ngành để xây dựng quy chế về tài sản ảo, tiền ảo.

Bộ Tài chính liên hệ, trao đổi thông tin với sàn giao dịch tiền ảo Binance
Binance là một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới

UBCKNN thời gian qua đã tổ chức để lấy ý kiến các bộ ngành và đơn vị liên quan. Tuy nhiên, ông Thu cho biết các ý kiến về tài sản ảo, tiền ảo đến nay vẫn chưa rõ ràng. Bởi vậy, còn gặp khó khăn và vướng mắc khi tiếp cận để xây dựng khung pháp lý.

Theo ông Thu, lĩnh vực tài sản ảo tương đối nhạy cảm so với các hoạt động kinh tế xã hội khác, nhất là các hoạt động phòng chống tội phạm, đòi hỏi cách nghiên cứu cần phải thận trọng

Chẳng hạn, khái niệm về tiền ảo, tài sản ảo tới nay vẫn chưa rõ ràng. Những khái niệm thống nhất về vấn đề này cũng chưa có trên thế giới. Việc áp dụng thông lệ quốc tế cũng khá phức tạp bởi mỗi nước đều có cách ứng xử khác nhau.

Theo ông Thu, góc độ nghiên cứu từ Bộ Tài chính thì khó có thể đề xuất tạo dựng chính sách đầy đủ về tài sản ảo, tiền ảo, mà cần sự nghiên cứu bao phủ và tổng quát hơn.

Bởi vậy, Phó Chủ tịch UBCKNN đã báo cáo vấn đề lên Bộ tài chính để đề xuất Chính phủ thành lập tổ công tác liên ngành, thực hiện rà soát và nghiên cứu xây dựng không chính sách cho lĩnh vực này.

Ông Hoàng Văn Thu cho biết UBCKNN hiện đang liên hệ với sàn giao dịch Binance để trao đổi thông tin và có thêm cách tiếp cận về tiền ảo. Vị này cho biết, hiện Binance đang có hơn 200 danh mục tài sản ảo, tiền ảo đang được giao dịch.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận, tài sản ảo và tiền ảo không phải là vấn đề mới mẻ. Tuy nhiên, đây là vấn đề có nhiều rủi ro nên chúng ta phải có cách đánh giá đầy đủ và toàn diện. Ông Chi cho biết thế giới đã có nước công nhận tài sản ảo, tiền ảo và cũng đồng ý cho giao dịch. Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp bởi hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay chưa công nhận đó là một loại tài sản. Bởi vậy, cần có thêm những bước nghiên cứu thận trọng hơn đối với loại hình này.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin, Bộ Tài chính sẽ chủ động rà soát và tích cực nghiên cứu tham mưu cho các cấp có thẩm quyền để xây dựng khung chính sách và pháp lý, đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài sản ảo, tiền ảo.