Tel Tel: (024) 66666282 | Fax: (024) 66666282 | Email Email: [email protected] | Hotline Hotline: 0975096609
Top 5 cổ phiếu công nghệ giá trị nhất trên thế giới năm 2023

Top 5 cổ phiếu công nghệ giá trị nhất trên thế giới năm 2023

Kết thúc năm 2023, Nasdaq 100 ghi nhận lợi nhuận tăng 53,8%, xóa luôn khoản lỗ của năm trước đó và đạt lợi nhuận hàng năm cao nhất kể từ năm 1999. Rất nhiều cổ phiếu đã thành công tăng giá trị trong năm qua. Trong đó có 5 mã cổ gây bất ngờ cho thị trường với hiệu suất vượt trội…
    Trước         Sau